B. B. B.

1 kis humor

Egyenlet:
– Kislányom, teljesen egyedül oldottad meg ezt az egyenletet?
– Nem. Két ismeretlennel.


Pistike és barátja lélekszakadva szalad a benzinkúthoz.
– Gyorsan kérünk öt liter benzint!
Öt perc múlva visszaérnek.
– Nem elég. Kérünk még húsz litert!
A kutas érdeklődik:
– Mihez kell ez a sok benzin gyerekek?
– Ne kérdezzen olyan sokat, csak töltse gyorsan! Ég az iskola!


A stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy nem is aludtál.


A farmert adócsalásért hatvan napra lecsukják. Felesége levélben panaszolja:
– "Nem tudom időben elültetni a krumplit, mert egyedül nem bírom felásni a kertet."
A férj azonnal válaszol a börtönből:
– "A kerthez ne nyúlj! Pénzt, fegyvert és kábítószert rejtettem el ott."
Egy hét múlva megint ír az asszony:
– "Tegnap rendőrök jártak itt és felásták az egész kertet."
A férj tollat ragad:
– "Na, most már időben elültetheted a krumplit."


– Mi lesz egy kígyó és egy sündisznó keresztezéséből?
– Szögesdrót...


Az idős, nagyothalló gróf késő este érkezik haza. A komornyik halkan megkérdezi:
– Na, mi van, te vén piszok? Már megint a kocsmában voltál és vedeltél?
– Nem, Preston. A városban voltam, és hallókészüléket vásároltam.


A magyar, az orosz és a román kutya beszélget:
Mondja a magyar: – Én mindig kapok csontot, ha hűséges vagyok!
Erre az orosz: – Mi az a hűség?
Mire a román: – Mi az a csont?


Áll a székely a nagy hidegben a falu főterén, sapka nélkül. Odamegy a komája, és megkérdi:
– Oszt kend miért áll ebben a nagy hidegben itt hajadonfőtt?
– Tudja, az előbb egy kissé rendbe raktam az asszonyt, oszt most kéne egy bátor ember, aki kihozza a sapkámat.


Doktor úr, azt hiszem, egy új szemüvegre lenne szükségem.
– Az biztos, mert ez egy hentesüzlet.


Öreganyó megy az utcán és meglát egy úthengert az árokba borulva.
Rosszallóan így szól:
– Mert mennek, mint az állat!


Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár az ország–világ.
Kimegy a bácsihoz a riporter is érdeklődni:
– Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ennyi sok tejet ad?
– Áááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
– ??
– Minden reggel kimegyek az istállóba és megkérdem a Riskát, hogy
"Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"


A pap a plébánia kerítését szögeli. Egy kisfiú ott áll és vigyorogva bámulja.
– Na, kisfiam, te mire vársz itt?
– Arra, hogy a pap bácsi mit fog mondani, ha az ujjára csap a kalapáccsal...


– Mi csillapítja a farkaséhséget?
– Piroska.


A rendőr megállítja a székely bácsit.
– Hé bátyám, mit visz azon a szekéren?
A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
– Szénát.
– És miért sugdolózik?
– Hogy a lovak ne kérjenek!


Nagyanyám nagyon kemény asszony volt.
Három férjet temetett el, pedig kettő közülük csak szundikált.


A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel mert, ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható.
Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek.
Amikor befejezik az ivást mondja az asszony a férjének:
– Látod-e te, ember, ez csak egy marha és mégis tudja mi az elég!!!
Erre az atyafi:
– Vízből én es tudnám!


A köhögős beteg elmegy az orvoshoz.
– Doktor úr, nagyon köhögök!
Az orvos véletlenül hashajtót ír fel neki, és hazaküldi. Pár nap múlva a beteg visszamegy.
– Na, köhög még? - kérdezi a doki
– Nem merek!


A farmert adócsalásért hatvan napra lecsukják. Felesége levélben panaszolja:
– "Nem tudom időben elültetni a krumplit, mert egyedül nem bírom felásni a kertet."
A férj azonnal válaszol a börtönből:
– "A kerthez ne nyúlj! Pénzt, fegyvert és kábítószert rejtettem el ott."
Egy hét múlva megint ír az asszony:
– "Tegnap rendőrök jártak itt és felásták az egész kertet."
A férj tollat ragad:
– "Na, most már időben elültetheted a krumplit."


Úszásoktatás:
– Hogy tanítja a varázsló úszni a pókot?
– Hókusz, pók ússz!


Egy fiatalember lázasan tanulja a szóbeli érettségi tételeket. Egy nappal az érettségi vizsga előtt riadtan konstatálja, hogy a történelem tételekre nem maradt ideje. "Mentsük, ami menthető!"– alapon EGY tételt azért megtanul, mégpedig a tizenhármas számút, ettől rögtön elmúlt a félelme.
Másnap, amikor a nyolcas számú történelem tételt húzta, egy hirtelen mozdulattal visszadugta a többi közé.
– Na–na fiatalember, mit művel? Hányas tételt húzta?
– A tizenhármast, de szörnyen babonás vagyok, ezért ijedtemben visszadobtam.
– Ilyen nincs!!! Tessék, mondja csak el a tizenhármas tételt!
A fiatalember jelesre vizsgázott.


Pistike osztályában felszereltek egy új fogast, amire az volt írva: "Csak tanárok részére."
Másnap az egyik gyerek a szöveg felé írta: "Azért kabátot is szabad rá akasztani."


– Móricka! Hány parancsolat van? - kérdezi a rabbi.
– Tíz, kérem szépen.
– Úgy van, kisfiam. És mi történik, ha egyet megszegsz belőle?
– Marad kilenc...


Móricka elmegy gyónni.
– Vétkeztem, atyám, paráznaság bűnébe estem.
– Kivel történt az eset fiam?
Móricka hallgat.
– Mondd csak meg. Talán Verával, a patikus lányával?
– Nem, atyám.
– Akkor tán Marikával, a tanárnővel?
– Nem, vele sem.
– Talán a Krisztával, a felszolgálónővel a presszóban?
– Nem, nem Ő volt atyám.
– Ejnye fiam, ha nem mondod meg, hogy kivel vétkeztél, nem oldozlak fel mondja mérgesen a pap és elküldi Mórickát.
A templom előtt találkozik Pistikével.
– Mi van öregem, mitől ragyog úgy a képed? Feloldozott a pap a bűneid alól?
– Azt nem. De kaptam három remek tippet!


Kasszánál:
– Asszonyom, ez az ötezres hamis!
– Akkor engem tegnap este megerőszakoltak!


– Margit! Hallottad, hogy a férfit és a nőt azonos jogok illetik meg?
– Ne beszélj hülyeségeket, Pityu! Inkább vasalj tovább!


A nő az, aki kiválasztja a férfit, aki majd ki fogja választani őt.


Hittanórán a rabbi megkérdezi Samukától, hogy hány óra van?
– Öt perc múlva háromnegyed tizenegy.
– Szamár vagy, ülj le! Móricka, mondd meg te, mennyi az idő?
– Fél tizenegy múlt tíz perccel.
– Okos! Tanuljátok meg, sohasem tudhatjuk azt, ami lesz, csak azt, ami már elmúlt!


Nyuszika faggatja az anyukáját:
- Mondd mama, én hogy lettem?
- Majd megtudod, ha nagyobb leszel.
- De mama, én most akarom megtudni!
- Nem lehet!
- De mamaaa...
- Hogy lettél, hogy lettél. Hát egyszerűen csak kihúztak egy cilinderből, és kész!


– Képzeld, a múltkor valaki ellopta a feleségem hitelkártyáját!
– Jelentetted az esetet?
– Dehogy, jóval kevesebbet költ, mint az asszony!


A feleségem és én 20 évig boldogan éltünk.
Aztán találkoztunk...