B. B. B.

Turista viccek, hatodik adag

Juhász legeltet a hegy lábánál. Arra téved egy vadász és kérdi a juhásztól:
– Látott medvét, bátyám?
– Láttam, fiam.
– És merre ment?
– Arra, ni! – mutat a sűrű erdő felé a bácsi. Örömmel elindul a vadász, hogy végre itt a nagy vad. Pár nap múlva előkerül bokroktól tépetten, éhesen, fáradtan. Mérgesen förmed az öregre:
– Mikor látta maga azt a medvét?
– Megvan annak már három éve is.


A kiskígyó kérdezi az anyukájától:
– Te anyu, én mérges kígyó vagyok?
– Igen kicsim, te mérges kígyó vagy.
– Az ciki, mert a nyelvembe haraptam!


Két székely favágó üldögél este a tűz mellett.
Hosszas hallgatás után megszólal a fiatalabb:
– Bátyám, van másik nadrágja?
– Van, fiam.
Pár perc múlva ismét megszólal a fiatalabb:
– Akkor ez hadd égjen!


Az erdész figyelmezteti a kiránduló csoportot:
– Nehogy kitördeljék nekem a kis fákat!
– Ne féljen, van nálunk balta!


Az öreg székely bácsi ül a parkban, mellette bóklászik egy kutya. Arra sétál egy ember, nézegeti a kutyát, majd megkérdi:
– Harap a kutyája?
– Nem.
A fickó meg akarja simogatni a kutyát, de az beleharap a kezébe.
– Maga azt mondta, hogy nem harap a kutyája, és mégis majdnem széttépte a kezem.
Mire az öreg:
– Aha... de ez nem az én kutyám.


Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, túl az üveghegyen, ott ahol a madár se jár, ott ahol a kúrtafarkú malac túr, ott lakott a kis nyuszika. Egy reggel felébredt, és elgondolkozott.
– Hű, a fene vigye el, milyen messze lakom!


Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni mennek, felállítják a sátrukat, és elalszanak. Néhány óra múlva Holmes felébreszti hűséges társát:
– Watson, nézzen fel az égre és mondja meg, mit lát!
– Millió csillagot látok.
– És mit mond ez önnek?
Watson eltöpreng egy darabig.
– Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis létezik, és potenciálisan milliárdnyi bolygó. Asztrológiailag ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő tekintetében ez azt jelenti, hogy körülbelül negyed négy van. Teológiai szempontból ez a bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható és hogy mi kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai nézőpontból ez arra enged következtetni, hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És Önnek mit mond ez?
– Watson, maga looser! Valaki ellopta a sátrunkat!


Miért ugrál a béka a parton?
– Mert víz ment a fülébe.


Székely legény szénaboglya alatt, leányzó fenn a tetején. A legény próbálja lecsalni a menyecskét:
– Gyere le, no, lelkem-galambom, kérlek-kérlek!
– Nem megyek, mert... helytelenkedel!
– Ígérem, bizony, egy ujjal sem nyúlok hozzád!
– Akkor meg minek menjek le?


Idegenvezető a turistabusz utasaihoz:
– Ez itt, hölgyeim és uraim, az óriás vízesés. A hölgyek szíveskedjenek egy pillanatra abbahagyni a beszélgetést, hogy halhassuk, a vízesés mennydörgését.


Egy ember fuldoklik a folyóban. Észreveszi a parton horgászókat. Odakiált nekik:
– Halászok! Halászok!
– Mi is, csak nem ordítozunk. – hangzik a válasz.

 

Turista viccek, ötödik adag

És íme itt az ötödik adag turista viccek, ki ne hagyd! (s a töBBBit sem)

 

Öreg székely ballag az úton, egyszer megáll mellette egy autó.
– Mondja, bátyám, messze van ide Kolozsvár?
– Hát, arra van vagy negyvenezer kilométer, de ha a másik irányba megy, akkor elég lesz harminc is.


Valahol Izraelben, egy tó mellett.
– Mennyiért visz át a tavon?
– 40 dollár.
– Ilyen sok? Hát ez már kizsákmányolás!
– De uram, gondolja meg, itt járt vízen Jézus!
– Hát, ilyen árak mellett nem is csodálom!


Két vadász beszélget:
– Én négyszáz méterről is megcélzok egy nyulat. – mondja az egyik.
– De hiszen olyan messziről el sem lehet találni!
– Mondtam én, hogy eltalálom?!


Paraszt bácsi telefonál a rádió kívánságműsorába:
– Halló.
– Tessék, kívánságműsor!
– Találtam egy pénztárcát, benne van 3 ezer lej, 5000 dollár és 40 ezer euró. – mondja a bácsika.
– Ez igen gratulálok, más nincs benne?
– De egy névjegykártya, valami Kovács... Ennek a Kovácsnak szeretnék küldeni egy számot!A falu egyik nagyszájú legénye az erejével henceg este a kocsmában. Ábel megunja, s azt mondja neki:
– Fogadjunk ezer lejbe, hogy amit én eltolok talicskával, azt te nem tudod visszatolni.
– Na, fogadjunk!
Kerítenek egy talicskát és a kíváncsi kocsmai vendégek kíséretében kivonulnak az utcára.
– No, lássuk! – húzza ki magát a nagyhangú.
– Jól van! – bólint Ábel. – Akkor ülj bele!


Az egyik házban marhaszeletet szolgálnak fel vacsorára. Az egyik turista mohón beleharap, majd méltatlankodva mondja a felszolgálónak:
– Kérem ez olyan kemény, mint egy cipőtalp!
Mire a felszolgáló félig csodálkozó hangon:
– Gondolom sokfelé megfordult már a világban, hogy ennyi mindent kóstolt...


A lakodalomban a násznagy megkérdezte a násznépet, kik azok, akik legrégebb óta házasok. Kiderült, hogy a menyasszony nagyszülei. A nagymamához fordult a násznagy, és megkérdezte tőle:
– Milyen tanácsot tudna adni az ifjú párnak?
– Azt, hogy egy házasságban a három legfontosabb szó: "biztosan igazad van".
Erre az összes vendég a nagypapára nézett, vajon ő mit tesz hozzá. A nagypapa bölcsen megjegyezte:
– Biztosan igaza van!


Egy vadász szafarin van a dzsungelben a feleségével és az anyósával. Egyik éjjel a feleség kétségbeesetten keltegeti a férjét:
– Drágám, eltűnt a mama, gyere, menjünk és keressük meg!
A vadász megragadja a puskát, és elindulnak a sötét éjszakában. Nem messze a sátruktól, egy tisztáson rémisztő látvány tárul eléjük: a mama egy bokor előtt áll, és egy hatalmas hímoroszlánnal néz éppen farkasszemet.
A fiatalasszony rémülten suttogja a férjének:
– Uramisten, most mit teszünk?
– Semmit. Az oroszlán kereste magának a bajt, másszon ki belőle egyedűl!


Kovács egy lenyúzott nyúllal tér haza a vadászatról.
Az asszony gyanakodva nézi, majd megkérdi:
– Ezt a meztelen nyulat te lőtted?
– Igen. Akkor lőttem rá, amikor éppen fürdött.


A kisegér ámulva néz az elrepülő denevér után...
– Mama, ha nagy leszek, én is beállhatok a légierőhöz?


A repülőn a légikisasszony megkérdi a harmadosztályon utazó utast:
– Uram, kér vacsorát?
– Miből lehet választani?
– Igen vagy nem!


Készül a székely a vásárba.
Kérdezi a felesége:
– Veled mehetek a vásárba?
– Nem, nem jöhetsz!
– De had menjek veled, akkor csak a szekér hátuljára!
– Nem,nem jöhetsz!
Elindul az ember a vásárba. Egyszer csak nagy vihar kerekedik, a villám belecsap a szekér hátuljába.
– Hej, pedig milyen szépen kérte!


Kisbéka a szüleinek:
– Anyu, hogyan lesznek a kisbékák?
– ?
– Apu? Hogyan lesznek a kisbékák?
– Tudod fiam, a gólya hozza őket.
Mire az anya megszólal:
– Gratulálok, jó hogy nem mindjárt a vérfarkas!

 

Turista viccek, negyedik adag

– A postás fújtatva caplat fel a hegyi fogadóba és mérgesen odavágja a levelet a fogadósnak.
Mire a fogadós:
– Ha még egyszer ilyen mogorva leszel, napilapot fogok rendelni!


Székely a fiával fát vág az erdőben. Egyszer csak megszólal a fiú:
– Édesapám, valahogy nehezen megy ez a fűrész, nem?
– Nem tudom fiam, én most pipázom.


Két vadász találkozik.
– Na mi újság, öreg cimbora? - kérdi az egyik.
– Hát képzeld, éppen most vettem egy madarász ebet – meséli a másik.
– No, és hogy szolgál?
– Hát tudod, vagy nagyon átvertek, vagy én nem dobom elég magasra....


Turista sétál az ösvényen mikor egyszer csak, meglát egy juhászt a fa alatt üldögélni.
– Maga mit csinál?
– Gondolkodom.
– Hol van a nyáj?
– Azon gondolkodom...


– Mit mond az internetes szellem?
– Pont húúú.


Egy zsidót megállít egy utazó, hogy merre van az XY utca.
A zsidó -aki éppen két dinnyét cipel a hóna alatt- megkéri a turistát, hogy legyen kedves megfogni a dinnyéket, amíg magyaráz.
Majd széttárja a karját:
– Sajnos én sem tudom...


A kirándulás akkor a legjobb, ha nem a lábaddal történik.


A székely elmegy a hegyekbe kirándulni a fiával. Rájuk esteledik és megszállnak hát, egy erdészházban.
Éjszaka felébred a székely és azt kérdi a fiától:
– Mit csinálsz fiam?
– Háááát... maszturbálok idesapám.
– Na, és hogy haladsz, fiam?
– Még nem sokra mentem, idesapám.
– Na, akkor most már próbálkozz a sajátoddal!


Aki megházasodik, megtudja, mi a boldogság. De akkor már késő...


A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt az ember, szidta a fiát, hogy az rontja el a szántást.
– Nem én rontom el, hanem édesapám!
– Hogy beszélsz így az apáddal? Valamikor én nem is mertem visszafeleselni az apámnak.
– Vót is magának apja!
– Vót bizony, különb, mint neked!


Két vadász járja az erdőt, egyikük összecsuklik. Úgy tűnik, hogy már nem is lélegzik, szemei fennakadtak.
Társa azonnal telefonál a mentőknek:
– A barátom halott! Mit tegyek?
– Nyugodjon meg - feleli a diszpécser nyugodtan. – Segítek.
– Először is győződjön meg róla, hogy biztosan halott.
Kis csend, majd egy lövés hallatszik.
– Rendben. És most?


Öreg székelytől kérdezi az unokája:
– Öregapám, látott már antennát?
– Hát láttam is, meg ettem is.
– De hát az fémből van.
– Akkor csak láttam.


Négy székely ül körben a tábortűz mellett. A kövön egy flaska áll.
Az első megfogja, húz belőle egy nagyot, megrázkódik és lerakja az üveget.
A második szintén megfogja, húz egy nagyot, brrrr és lerakja.
A harmadik szintúgy.
A negyedik is meghúzza, majd miután lerakja, megszólal:
– Ez petróleum!
Az első végigméri és megszólal:
– Ez az!


– Anya, adj 10 lejt, hogy elmehessek az állatkertbe, mert meg kell néznem egy óriáskígyót.
– Itt van egy nagyító, nézz meg inkább egy gilisztát - válaszolja a mama.


Dologidőben:
Pista, hol vagy?
– A padláson, ídesapám.
– Mit csinálsz?
– Én-e? Semmit.
– Hát az öcséd, Jóska, hol van?
– Itt ni, énvelem...!
– És ő mit csinál?
– Segít nekem.


 

Turista viccek, harmadik adag

A turista betéved egy falusi kovácsműhelybe, épp akkor készül el az új patkó, de még tűzforró.
Turista:
– Megnézhetem ezt a patkót?
– Hát persze.
Guszti fel is veszi, de abban a pillanatban el is dobja. Mire a kovács:
– Mi van, meleg volt?
– Á, dehogy! Csak piszok gyorsan meg tudok nézni egy patkót!


Az Aeroflot repülőgépe késve indul. A stewardess mentegetőzik a hangosbeszélőn:
– Tisztelt utasok! Szíves elnézésüket kérjük a hosszú késésért, de a pilótának valami nem tetszett a motor hangjában.
– A problémát megoldottuk, a csere pilóta kellemes utazást kíván mindenkinek!
 


A varjú is énekesmadár, csak gyorstalpalón végzett.


Nagyszámú kínai turistacsoport érkezik a Szovjetunióba. Nagyon megtetszik nekik a Kreml, és elhatározzák, hogy eltolják Kínába. Leteszik a bőröndjeiket, majd nekifeszülnek a falnak. Egy idő múlva visszanéz az egyik, és azt mondja:
– Sokat haladtunk, már nem látni a bőröndöket.


Az öreg székely felmegy élni a hegyekbe.
Egyszer csak elmegy hozzá a 16 kilomáterre lakó szomszédja. Megkérdezi:
– Meghívnálak hozzánk egy bulira, de nem biztos, hogy bírnád.
– Miért nem?
– Mert egy jót diszkóznánk.
– Azt még kibírom.
– Utána innánk nagyon sok pálinkát...
– Azt is kibírnám.
– És utána nagyot szeretkeznénk.
– Azt is kibírnám, végül is nem voltam 3 hónapja nővel.
– Hát jó...
Félúton:
– Ja, még elfelejtettem mondani, hogy csak ketten leszünk.


Az idegenvezető kíséri a turistákat a barlangban. Az egyik mélyedésben néhány csontvázat mutat nekik.
– Hogyan kerültek ezek ide? - kérdezi az egyik turista.
– Megpróbáltak spórolni az idegenvezetőn...


Székelyek ülnek a tömött csíki vonaton.
Felszáll egy ember, benyit egy tömött fülkébe és megszólal:
– Jó napot atyafiak!
– Jó napot – hangzik a válasz.
– Hely van?
– Van.
– Oszt hunn?
– Hát rajta ülünk.


A jó házasság titka... az is marad.


Bemegy Surgyelán -a málnapásztor- az USA egyik rezervátumában található kocsmába. Rendel egy italt, rágyújt, és elkezd pöfékelni. Mikor a harmadik füstkarikát fújja ki, odamegy hozzá egy indián:
– Elnézést, sápadtarcú, de ha tovább szidod az anyámat, véged van!


– Székelybácsi, mit szólt a család a maga új hallókészülékéhez?
– Nem beszéltem még nekik róla, de azóta már kétszer átírtam a végrendeletemet.


A székely fiú vacsora közben így szól az anyjához:
– Idösanyám, nem elég savanyú ez a káposzta.
– Fiam, hát ez mákos tészta.
– Annak elég savanyú.


Egy utazó találkozik az úton egy székellyel, s azt kérdi tőle:
– Elérek-é a városba vacsora előtt, bátyám?
– El, ha addig meg nem vacsorázik...


Két vak ló beszélget:
– Indulsz a holnapi versenyen?
– Nem látom semmi akadályát!


– Mi a részeg kiránduló utolsó mondata?
– ???
– Ki a fene vagy te, hogy nyáron bundában szeded itt a málnát?


Székely házaspár tesz, vesz, készülődnek a lefekvéshez, egyszer az öregúr kimegy az udvarra, majd kis idő múlva visszajön, de tiszta nedves a nadrág szára.
Az asszony megkérdi:
– Esik?
Az öreg válasza:
– Nem, fúj...


– Honnan lehet megismerni a "messziről jött embert"?
– ???
– Közelről.


Eltéved a rendőr az erdőben. Hirtelen elébe toppan az erdő jó tündére, és így szól:
– Rendőr, te egész életedben mindig szerencsétlen voltál. Most kívánj valamit!
– Jó estét kívánok!


Fiatalok kirándulnak székelyföldön. A faluba visszamenet eltévednek. Az arra érkező székely bácsit kérik meg segítségre:
– Elnézést bátyánk, messze van ide a falu?
Mire a székely bácsi:
– Hát ide 10 km légvonalba' de tudok egy rövidebb utat...


Székely-bácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A gyerek:
– Mi a baj, ídesapám?
– Íletlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
– Ne mongya mán' ídesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki vele!


Az ifjú mama sorban áll a mozi pénztár előtt. Karján a fiacskája, aki egy fél kiflit majszol.
Amikor odaérnek az ablakhoz, a srác bedobja a kifli maradványát a pénztárosnak.
Az riadtan elkapja a fejét, a mama pedig szabadkozik:
– Bocsásson meg, épp az állatkertből jövünk.


 – Hogyan nevezik azt, amikor a házaspár és az anyós együtt kirándul?
– Szekatúra.


A székelyek három nagy igazsága:
– A sör nem alkohol!
– A nő nem ember!
– A medve nem játék!

 

Turista viccek, második adag

Két hegymászó kalandozik a Királykőben, mikor egyikük egy szakadékba esik. A társa utána kiált:
– Nem ütötted meg magad?
– Neeem.
– Kezed, lábad nem tört el?
– Neeeeeem.
– Akkor gyere, mássz ki, menjünk tovább!
– Nem tudok, még nem értem az aljáraaaaaa.


Újgazdagék túrázni mennek:
– Nehogy eltévedjünk! Ugye fogadunk majd egy vezetőt is?
– Egy fenét! Egyet, azt bárki tud, mi majd kettőt is fogadunk!

...
– Jaj úgy szeretnék látni egy kis medvebocsot!
– Még mit nem! Nem vagyunk mi mezőről szalasztottak, ha medve, akkor legyen nagy!


– Pincér, azt hozza nekem is, kérem, amit ott az ablaknál esznek!
Pár perc múlva jön a pincér leszakított nyakkendővel, összeverve.
– Nem volt könnyű, kérem! Alig akarták ideadni!


– Te aztán irigylésre méltó turista vagy!
– Miért lennék az, hiszen nem is igazi magashegyek között jártam, csak egy kopár oldalgerincen, ahova mindenki könnyű szerrel feljuthat.
– Ez igaz, de nem mindenki talál olyan pompás svájci bicskát, mint amilyet te!


Vonaton utazik egy kiskatona, vele szemben egy fiatal lány ül és nézi, ahogyan a katona jóízűen falatozik a hazai ételekből. Majd odaszól:
– Elnézést! Csinálna nekem is egy kicsike katonát?
– Várjon, mindjárt, csak befejezem az evést!


Áll a székely a nagy hidegben a falu főterén, sapka nélkül. Odamegy a komája, és megkérdi:
– Oszt kend miért áll ebben a nagy hidegben itt hajadonfőtt?
– Tudja, az előbb egy kissé rendbe raktam az asszonyt, oszt most kéne egy bátor ember, aki kihozza a sapkámat.


Egy éltesebb hölgy folytonosan kérdésekkel ostromolja a túravezetőt:
– Nem tudja honnan került ide ez a rengeteg kő?
– A gleccser hozta ide... volt a kurta válasz.
– És most hol van a gleccser?
– Elment egy újabb szállítmányért.


Két sátorozó beszélget a nyári vihar után:
– A ti sátratokat is megrongálta a vihar?
– Nem tudom, még nem találtuk meg.


Helikopteren utazik két rendőr. Egyszer csak az egyik megkérdi:
– Te, mi ez az izé a fejünk fölött, ami itt pörög?
– Nem tudom, talán ventilátor a légkondicionáláshoz.
– Miből gondolod?
– Hát, az előbb leállt és a pilótát mindjárt kiverte a veríték.


Murphy: (túrán)

  • Nincs olyan késői vonatindulás, amit nem lehet lekésni! Tehát, el sem érdemes indulni!??
  • Az eltévedés biztosan megállapítható az alábbi jelekből: 1) feltűnik egy barnamedve; 2) erősen alkonyodik (lehet, hogy már pirkad?); 3) a kézben tartott térkép lehet, hogy mégsem a Radnait ábrázolja? 4) tankok kergetnek; 5) öt perc múlva indul az utolsó busz hazafelé, de honnan is? ... és lassan szállingózni kezd az első hó...
  • Minden hegy magasabb felfelé, mint lefelé.
  • Csak a többiek kínlódnak a meredek hegyoldalon, mi csak felszaladunk a csúcsra...
  • A csoport létszáma nincs egyenes arányban a túrán elveszettek számával.

 A Herkulesfürdői telepen egy újonnan érkezett fürdővendég megszólít egy férfit.
– Valóban olyan csodálatos hatása van ennek a víznek? - kérdi.
– Valóban.
– Egy üdülőtársam azt mondja, hogy amikor idekerült, járni sem tudott, most meg már fut...
– Én se tudtam járni, amikor idekerültem. Sőt, felülni se tudtam, és beszélni sem...
– Fantasztikus. És mikor került ide?
– Itt születtem.


A magyar, az orosz és a román kutya beszélget:
Mondja a magyar: – Én mindig kapok csontot, ha hűséges vagyok!
Erre az orosz: – Mi az a hűség?
Mire a román: – Mi az a csont?


Hánykolódik a repülőgép 3500 méteren...
A stewardessek italt szolgálnak fel és érdeklődnek, kinek mit adjanak.
Mire az egyik utas:
– Abból hozzon, amit a pilóta iszik!


A szobám ablaka délre nyílik. Ha korábban kelek, korábban.


Nyár van, kegyetlenül süt a nap, a hőség óriási.
Az öreg székely fiával kaszál kint a réten. Megszólal a fiú:
– Ez nem igazság, édesapám, mi itt a nagy melegben kaszálunk, míg otthon anyám a húgommal a hűvös pincében kötöget.
– Ne búsulj fiam! Lesz ez másképp is. Gondold csak el, jön a tél, mi a jó hűvösben fent a hegyen vágjuk a fát, de anyádék otthon a nagy melegben kell kötögessenek.


Amikor megtudtam, hogy hegymászó, egyáltalán nem lepődtem meg...
Kezdettől fogva fejreesettnek nézett ki, méghozzá elég magasról.


Tónika és Iván sátorozó helyet keresnek a Jézer- hegységben.
Tónika: – Szóhoz sem jutok e sok természeti szépség láttán.
Mire Iván: – Remek, akkor itt sátorozunk!


 – Bámulatos, hogy milyen kitartó a feleséged, a legnehezebb túrákra is veled jön.
– Tudod, ha nem lenne annyira féltékeny, én is kevesebbet izzadnék.


Murphy

Élelem:

  • Nehéz túrán azt fogyaszd, ami jól esik. Így a szorulás elkerülhető. A hasmenés így sem.
  • Túrán soha nem szabad megkérdezni: "Mit is eszünk?" 1) mert akkor te fogsz mosogatni; 2) mert akkor másnap te fogsz főzni; 3) mert jobb nem is tudni!

Szállás:
Az éjszakai szállás mindig a következő hegyen van. A következő hegy pedig még a látóhatár peremén rejtőzik.

Végszó:
Senki sem születik természetjárónak, de ha a mindezeket átéli, úgy a jó Isten sem menti meg attól ... hogy folytassa!