B. B. B.

Turista viccek, hatodik adag

Juhász legeltet a hegy lábánál. Arra téved egy vadász és kérdi a juhásztól:
– Látott medvét, bátyám?
– Láttam, fiam.
– És merre ment?
– Arra, ni! – mutat a sűrű erdő felé a bácsi. Örömmel elindul a vadász, hogy végre itt a nagy vad. Pár nap múlva előkerül bokroktól tépetten, éhesen, fáradtan. Mérgesen förmed az öregre:
– Mikor látta maga azt a medvét?
– Megvan annak már három éve is.


A kiskígyó kérdezi az anyukájától:
– Te anyu, én mérges kígyó vagyok?
– Igen kicsim, te mérges kígyó vagy.
– Az ciki, mert a nyelvembe haraptam!


Két székely favágó üldögél este a tűz mellett.
Hosszas hallgatás után megszólal a fiatalabb:
– Bátyám, van másik nadrágja?
– Van, fiam.
Pár perc múlva ismét megszólal a fiatalabb:
– Akkor ez hadd égjen!


Az erdész figyelmezteti a kiránduló csoportot:
– Nehogy kitördeljék nekem a kis fákat!
– Ne féljen, van nálunk balta!


Az öreg székely bácsi ül a parkban, mellette bóklászik egy kutya. Arra sétál egy ember, nézegeti a kutyát, majd megkérdi:
– Harap a kutyája?
– Nem.
A fickó meg akarja simogatni a kutyát, de az beleharap a kezébe.
– Maga azt mondta, hogy nem harap a kutyája, és mégis majdnem széttépte a kezem.
Mire az öreg:
– Aha... de ez nem az én kutyám.


Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, túl az üveghegyen, ott ahol a madár se jár, ott ahol a kúrtafarkú malac túr, ott lakott a kis nyuszika. Egy reggel felébredt, és elgondolkozott.
– Hű, a fene vigye el, milyen messze lakom!


Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni mennek, felállítják a sátrukat, és elalszanak. Néhány óra múlva Holmes felébreszti hűséges társát:
– Watson, nézzen fel az égre és mondja meg, mit lát!
– Millió csillagot látok.
– És mit mond ez önnek?
Watson eltöpreng egy darabig.
– Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis létezik, és potenciálisan milliárdnyi bolygó. Asztrológiailag ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő tekintetében ez azt jelenti, hogy körülbelül negyed négy van. Teológiai szempontból ez a bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható és hogy mi kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai nézőpontból ez arra enged következtetni, hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És Önnek mit mond ez?
– Watson, maga looser! Valaki ellopta a sátrunkat!


Miért ugrál a béka a parton?
– Mert víz ment a fülébe.


Székely legény szénaboglya alatt, leányzó fenn a tetején. A legény próbálja lecsalni a menyecskét:
– Gyere le, no, lelkem-galambom, kérlek-kérlek!
– Nem megyek, mert... helytelenkedel!
– Ígérem, bizony, egy ujjal sem nyúlok hozzád!
– Akkor meg minek menjek le?


Idegenvezető a turistabusz utasaihoz:
– Ez itt, hölgyeim és uraim, az óriás vízesés. A hölgyek szíveskedjenek egy pillanatra abbahagyni a beszélgetést, hogy halhassuk, a vízesés mennydörgését.


Egy ember fuldoklik a folyóban. Észreveszi a parton horgászókat. Odakiált nekik:
– Halászok! Halászok!
– Mi is, csak nem ordítozunk. – hangzik a válasz.